Tandeftersyn

Tandeftersyn er sammen med tandrensning selvfølgelig den mest udførte behandling på klinikken.Undersøgelserne kan udføres af både tandlæger og tandplejere.

TOP